Archive for the ‘Tuntutan LGBT’ Tag

Haji Rahim Sinwan: Tuntutan LGBT Di Manakah Pencanggahannya Di Bawah Perlembagaan Persekutuan?

Rakaman pembentangan kertas kerja bertajuk Tuntutan LGBT Di Manakah Pencanggahannya Di Bawah Perlembagaan Persekutuan? oleh Haji Abdul Rahim Sinwan, Persatuan Peguam Muslim Malaysia, pada Wacana Kemungkaran LGBT pada 22 April 2012, di Dewan Besar, Kampus Antarabangsa, Jalan Semarak, Universiti Teknologi Malaysia (UTM).