Seminar Pemerkasaan Mazhab Al-Syafii

WACANA PEMIKIRAN DAN PERADABAN UMMAH KE-7

TEMA:

Pencerahan Tasawwur Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah

Seminar Pemerkasaan Mazhab Al-Syafi’i

ANJURAN BERSAMA

Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia

(MUAFAKAT)

Dan

Mujamma’ Ibn Sunni Li al-Talaqqi

(MUSHTAQ)

TARIKH

5-6 November 2014

TEMPAT

Pondok Mujamma’ Ibn Sunni Li al-Talaqqi

Sungai Jagong, Pendang, Kedah

PERCUMA

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: