Archive for October 28th, 2014|Daily archive page

Seminar Pemerkasaan Mazhab Al-Syafii

WACANA PEMIKIRAN DAN PERADABAN UMMAH KE-7

TEMA:

Pencerahan Tasawwur Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah

Seminar Pemerkasaan Mazhab Al-Syafi’i

ANJURAN BERSAMA

Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia

(MUAFAKAT)

Dan

Mujamma’ Ibn Sunni Li al-Talaqqi

(MUSHTAQ)

TARIKH

5-6 November 2014

TEMPAT

Pondok Mujamma’ Ibn Sunni Li al-Talaqqi

Sungai Jagong, Pendang, Kedah

PERCUMA