Archive for February 23rd, 2012|Daily archive page

PERINGATAN: Mesyuarat Agung Tahunan MUAFAKAT Ke 7

Mesyuarat Agung Tahunan MUAFAKAT Ke 7

Tarikh:

3 Mac 2012 (Sabtu)

Pendaftaran bermula 9:00

10:00 pagi – 12:00 tgh

Tempat:

Pejabat MUAFAKAT

No. 25, Jalan Bandar 3, Taman Melawati, 53100 Kuala Lumpur

Agenda Mesyuarat:

  1. Muqaddimah dan lantikan pencatat minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke 7
  2. Membincang dan Meluluskan Minit Mesyuarat Agung Tahunan Keenam 2011
  3. Membincang dan Meluluskan Laporan Tahunan 2011
  4. Membincang dan Meluluskan Penyata Kewangan 2011
  5. Perkara-perkara berbangkit
  6. Hal-hal lain
  7. Perlantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Tetap 2012-2015
  8. Perlantikan Ahli Jawatankuasa Pimpinan Pusat 2012-2015
  9. Perlantikan Dua Orang Juruaudit Dalaman
  10. Ucapan Penangguhan Presiden