MANIFESTO GERAKAN DAKWAH ISLAM

MELIHAT MASA LALU, MEMBINA MASA DEPAN

Iqra’ kitaabaka kafaa binafsika ’l-yawma  ‘alayka hasiiba – al-Qur’an, Surah al-Isra’:14

tidak akan menjadi baik Ummat yang akhir ini, melainkan dengan mengikut cara memperbaikinya seperti ( cara ) yang dilakukan oleh (Ummat) yang awal – Imam Malik.

                                                                   

Ismail Mina Ahmad[1]

1. PENDAHULUAN

Dari awal-awal lagi, usaha Dakwah Islamiyyah perlu meletak dan menegaskan, bahawa dakwah ilallah yang sebenar, hanya dalam spektrum ajaran Ahli al-Sunnah wa al-Jama‘ah (ASWJ), yang merangkumi konsep, kosmologi, epistemologi dan weltanschauung (ideologi). Perlu dijelaskan juga matlamat yang hendak dicapai bersekali dengan mekanisme untuk mencapainya serta falsafah dakwah itu.Untuk memastikan perjalanan usaha dakwah ini berjalan lancar, tidak menyimpang dan tergendala, memerlukan keberanian muhasabah[2] yang merujuk dan berpandukan kepada doktrin dan konsep ASWJ tersebut, sebagai neraca. Melalui muhasabah yang sungguh-sungguh, cermat,ikhlas,teliti,‘adil,jujur dan amanah, insya Allah akan berupaya menilai mutu dan tahap pencapaian dan dengan itu dapat dijadikan asas untuk memperkasakan lagi usaha yang sudah perkasa  dan boleh meluruskan yang bengkok dan akan bertambah kukuh apa yang sudah thabit, justeru mendapat limpahan kebaikan yang tidak terhingga dari Allah Yang Maha Pemberi.


[1] Beliau ialah salah seorang pengasas ABIM, IPTI (Institut Pemikiran Tradisional Islam ) dan MUAFAKAT. Kini beliau adalah Presiden IPTI dan Jawatankuasa Pimpinan Pusat MUAFAKAT. ABIM ditubuhkan pada tahun 1972, sementara IPTI pada tahun 1989 dan MUAFAKAT pada tahun 2005.

[2] Golongan malas berfikir, berpada apa yang ada dan tiada wawasan.Mereka menghujjah, tidak perlu muhasabah kerana  bersifat nostalgik. Muhasabah bukan nostalgik tetapi usaha yang disuruh Syara‘ seperti motto di atas: Iqra’ kitaabaka kafa binafsika ’l-yawma ‘alayka hasiiba dan ungkapan masyhur yang dinisbah kepada Sayyidina  ‘Umar al-Khattab  r‘a : Haasibu qabla an tuhaasabuu terj : hisab/hitunglah sebelum anda dihisabkan.Bahkan dalam bisnes pun syarikat sentiasa bermuhasabah/audit . Nostalgia bermakna melihat masa lalu seadanya tanpa keinginan menilai.Tetapi muhasabah, untuk menilai pencapaian, supaya sentiasa selaras dengan Syari‘at, kerana dalam perjalanan dakwah, dibimbangi ada perkara-perkara yang menyimpang dari Syari‘at secara tidak sengaja atau tidak disedari.

 Artikel seterusnya boleh dimuatturun di sini Manifesto 

Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: