Archive for July 19th, 2011|Daily archive page

Wacana Pemikiran dan Peradaban Ummah Ke 3

Hebahan awal

WACANA PEMIKIRAN DAN PERADABAN UMMAH KE-3

TEMA:

SIYASAH SYAR‘IYYAH DALAM KONTEKS RELIGIO-POLITIK SEMASA MALAYSIA

TARIKH:

12 November 2011

Tempat:

Kuala Lumpur

Akan diumumkan kemudian

Antara Tajuk-tajuk Pembentangan:

  1. Siyasah Syar‘iyyah Dan Kepentingannya Dalam Mengurus Kemaslahatan Ummah.
  2. Siyasah Syar‘iyyah Sebagai Instrumen Memelihara al-Din Dalam Konteks Kecelaruan Pemikiran Pasca Modernisme Dikalangan Muslimin Kontemporari.
  3. Siyasah Syar‘iyyah Sebagai Mekanisme Pengukuhan Kuasa Politik Ummat Islam Malaysia
  4. Siyasah Syar‘iyyah Sebagai Instrumen Pemantapan Jati Diri Muslimin
  5. Siyasah Syar‘iyyah Dan Tahalluf Siyasiyy Di Kalangan Parti Politik Ummat Islam Malaysia: Satu Analisis Kritikal.

 

Sila ikuti perkembangan selanjutnya di laman blog ini.