Archive for December 3rd, 2010|Daily archive page

Wacana Membanteras Gerakan Pluralisme Agama & Pemurtadan Ummah

14hb Disember 2010 – 8 Muharam 1432 (Selasa)

Masjid Wilayah – Kuala Lumpur

***

Untuk Maklumat Lanjut:

klik di sini

.

Kenapa Perlunya Program Sedemikian:

klik di sini

.

Untuk Tempahan Pra-Daftar:

Klik di sini

Untuk Daftar Wacana Membanteras Gerakan Pluralisme Agama

Berikut adalah cara mudah untuk menempah pendaftaran anda:

1. Emel ke

muafakat_malaysia@yahoo.com

Nyatakan Nama Penuh, No. KP dan No. Telefon anda.

Senaraikan semua maklumat tersebut jika ramai.

 

2. SMS

hantar ke 019-3199-788 atau 016-395-6497

dengan menaip:

DAFTAR PLURALISME – [NAMA PENUH] [NO. KP] [NO. TEL]

Jika lebih dari seorang, sila selangi dengan tanda  ( / ) untuk setiap nama dan maklumat.

**********

Kepada mereka yang sudah membuat pra-daftar (tidak perlu lagi mengisi borang pada hari itu) – sila terus ke kaunter pendaftaran di Anjung A -Aras 1 (Masjid Wilayah) mulai jam 7.30 pagi (pada 14hb Disember) – periksa nama anda dan dapatkan beg beserta bahan wacana.

MAJLIS BERMULA JAM 8.20 PAGI

Sarapan ringan disediakan bagi yang datang awal

Maqasid Syar’iyah dan Pelaksanaannya

Untuk Versi Cetak Sila Klik Di Sini (Maqasid syar’iyah-dec2010)

MAQASID  SYAR’IYAH DAN PELAKSANAANNYA*

1. TUJUAN

Bismillah wasyukrillah rabbal ‘alamin, wassolatuwassalam ‘ala rasulihil amin wa’ala alihi wa sahbihi waman tabi’uhum ajma’in. Tujuan kertas ini adalah untuk menelusuri satu persoalan penting dalam kajian dan pemahaman tentang maqasid assyar’iyah dan membuka perbincangan di kalangan ahli usrah Muafakat tentang bagi membuat  penilaian berhubung dengan pemahaman, penghayatan dan pelaksanaannya dalam masyarakat Islam khususnya dalam Negara ini.

2. ALLAH PENCIPTA DAN PENENTU SYARIAT

2.1 Allah SWT telah menjadikan alam dan semua makhlukNya termasuk manusia sebagai menzahirkan kewujudan dan kesempurnaan sifatNya yang Maha Agung lagi sempurna. Segala yang dijadikan dan yang ditaqdirkan adalah penuh dengan hikmah dan I’tibar bagi ulul abssar dan ululalbab. Makhluknya tidak berhak mempersoalkan dan mempertikaikan segala keputusanNya tentang apa yang berlaku dan terjadi kerana Dia yang Mahakuasa (qudrah) dan MahaPenentu (iradah). Bahkan perbuatan dan amalan makhlukNya, khususnya manusia yang akan ditanya dan dihisab serta diberi balasan sesuai dengan sifatnya Arrahman, Arrahim, Al’adl dan lain lain dalam asmaaulhusna.

2.2 Bermula dan berasas kepada pengiktirafan Allah sebagai Rab, pencipta dan pengatur urusan alam dan makhluk inilah kita dituntut supaya menerima keputusan, vision dan matlamat tentang kejadian dan kewujudan kita di muka bumi ini. Semuanya mesti berpaksi kepada aqidah, penerimaan, keimanan dan keyakinan kita tentang hakikat hakikat ilmu yang benar yang bermula dengan menerimaan kita tentang risalah kenabian. Allah dengan sifat rahmanNya menyediakan infrastruktur, persediaan mental dan roh, hati dan jiwa kepada manusia supaya mampu untuk memahami dan menghayati iradahNya,wahyuNya, arahanNya, titahperintah dan laranganNya . Tambahan pula contoh tauladan, kiasan, ‘iktibar, indikasi, tandajalan dan petunjuk tentang iradah ini telah sempat dan selesai  diterjemah oleh Rasulullah SAW dan rasul terdahulu dalam amalan syariat masing masing. Syariat Islam telah sempurna disampai dan ditunjuk oleh Rasulullah iaitu nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup kerasulan. Ini bererti bahawa syariat yang dibawanya adalah yang paling sempurna, paling unggul paling munasabah, ma’qul sebagai way of life, tatacara dan panduan  bagi mencapai status hasanah dalam kehidupan di dunia ini dan hasanah dalam kehidupan di alam barzah dan di hari akhirat nanti.

2.3 Tujuan khalifah , pengganti Rasulullah setelah kewafatannya adalah meneruskan risalah ini seutuhnya sepertimana yang mereka ambil, nukil dokumentasikan, dan warisi dari contoh perlakuan, perkataan sabdanya dan iqrar pengiktirafan sikapnya semasa mereka berada bersamanya. Dokumentasi tentang sirah dan sunnah ini telah ditulis, disalin, dianalisa, ditashih dan tahqiq oleh ulamak dan ilmuan Islam dari jenerasi kejenerasi dengan baik dan selamat hingga sampai kepada kita seadanya.

2.4 Dalam pemahaman dan penghuraian ilmu Islam yang diwarisi ini tentu memerlukan pengembangan, pengkajian terhadap isu isu yang baru muncul dalam masyarakat dan memerlukan sikap, fatwa dan tindakan baru bagi menanganinya. Di sinilah keperluan gulungan fuqaha dan ilmuan dalam berijtihad berasaskan manhaj yg benar yang digunapakai oleh ulamak silam mu’tabar. Umumnya asas rujukan adalah Alquran, sunnah (termasuk hadith Nabi), ijma’ ulamak dan qias. Antara faktur ulamak menetapkan hukum bagi permasaalahan baru yang belum dtetapkan hukumnya oleh ulamak terdahulu adalah dari segi maslahah (kebaikannya dan mudaratnya).

3. MAQASID ASSYAR’IYAH

3.1 Secara umum telah diterima bahawa maqasid asyar’iyah adalah bagi pemeliharaan lima perkara iaitu agama, jiwa atau nyawa, akal, keturunan dan harta seperti yang dirumuskan oleh imam alghazali. Maqasid ini telah ditambah lagi dengan beberapa ungkapan yang merangkumi soal muruah atau marwah namabaik perorangan individu, keadilan  dan kebebasan. Tentunya istilah ini mempunyai keunikannya dari perspektif Islam.

3.2 Sebenarnya tidak mudah untuk mengukur sejauhmana fahaman masyarakat kita terhadap isu maqasid ini , samaada di kalangan orang awan, ilmuan maupun gulungan pemerintah dan pemimpin. Yang boleh diutarakan hanyalah tanggapan perorangan berasaskan pengamatan dan pengalaman harian berinteraksi dengan golongan berkenaan yang tentunya berbeza antara seorang dengan lainnya.

4. SUDUT PEMAHAMAN

4.1 Maqasid ini sebenarnya adalah pemahaman terhadap matlamat dan tujuan serta hikmat sesuatu syariat iti ditetapkan atau dilaksanakan dalam bentuk positif; suruhan dan galakan maupun dalam bentuk negatif tegahan, larangan atau kebencian tidak suka kepada sesuatu amalan. Keyakinan muslim adalah segala yang Allah tentukan mempunyai matlamat yang baik, yang murni yang selamat demi kepentingan makhlukNya dan khususnya manusia sendiri.  Kesan kebaikan ini mestilah kita yakini selaras dengan  keyakinan kita kepada sifat Allah arrahman dan arrahim itu sendiri. Jangan sekali kita bersikap bodoh sombong terhadap Allah dan ketentuanNya kerana ini akan mencacatkan dan merosakkan akidah kita terhadapNya.

4.2 Lantaran itu dari segi syariah, walaupun kita belum memahami sebab dan hikmah sesuatu hukum khususnya dalam  ibadat khusus seperti  amalan rukun Islam, namun kita wajib melaksanakannya dengan betul, benar, tepat seperti yang disuruh atau dikehendaki Allah dengan hati yang ikhlas, Semata mata mengharap wajahNya, keredhaanNya , perlindungan dan pembalasan baik dariNya.

4.3 Kita boleh bertanya atau mengkaji kenapa dan mengapa sesuatu amalan itu ditasyri’kan atau ditetapkan. Bahkan ada hukum atau ketentuan yang bergantung kepada sebab, ‘ilah yang boleh dikesan oleh akal maupun kajian saintifik, tetapi bukan dalam semua kes. Ini kerana ada sebab ta’abbudiah yang menuntut kepatuhan total tanpa alasan sebagai pembuktian kita ini hambaNya yang hanya taat dan turut perintah dan sebagai bukti beriman kepadanya. Contohnya seperti kepatuhan nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya nabi Ismail AS yang secara lojik akalnya sukar untuk diterima.

4.4 Bagi mencapai maqasid ini ada syariat yang telah ditetapkan dan jugaditunjukkan  bagaimana melaksakannya. Umpamanya dalam urusan ibadat khusus kepada Allah seperti solat, puasa, zakat, haji, kurban, nikah dan lain lain, ada yang telah ditunjukkan secara jelas dan tidak boleh atau perlu dipinda. Namun ada amalan yanghukum serta pelaksanaannya  berbentuk flexible tergantung kepada keaadan, sebab dan keutamaannya dimana terdapat beberapa pilihan  diberi, yang apabila satu pilihan telah  diambil ia juga menepati sunnah tanpa meremeh atau merendahkan pilihan yang lain.

5. PENJAGAAN AGAMA

5.1 Perbincangan yang teliti perlu dilakukan untuk memahami bagaimana untuk memelihara agama. Perlu difahami apa itu agama, aqidah dan iman, hudud dan batasan, yang wajib, haram mubah, sunat dan makruh. Bahkan dengan memahami agama (deen, millah) sudah memadai kerana ia akan merangkumi panduan lengkap yang Allah kehendaki. Agama itu adalah akidah dan syariatnya fahaman keyakinan dan amalannya.

5.2 Menjaga agama ini  bermula dari diri perorangan (fardiah) iaitu fahaman tentang ilmu islam, amalannya dalam hubungan dengan Allah (hablum minallah) dan dengan manusia (hablum minannas) dan alam sekeliling. Menjaga agama juga bermaksud membela agama Allah, syariatNya, Ketinggian dan keagungannya dari sebarang serangan manusia lain. Memelihara agama juga bererti memahami dan melaksanakan hukum hakamnya dalam bentuk disiplin diri , penguatkuasaan peraturan dan perundangan dalam masyarakat dan negara oleh semua yang berwajib, yang berwibawa dan berkuasa. Memelihara agama juga membawa erti memelihara amalan agama orang Islam, memberi kebebasan dan pembelaan terhadap penganut dan pengamal agama Islam ini.Menghapuskan gejala riddah atau kemurtadan samaada datang dari dalam diri perseorangan umat maupun serangan dari gulungan kuffar, musyrikin, munafik dan fasiq.

5.3 Matlamat penjagaan agama ini merangkumi tanggungjawab secara individu, masyarakat dan Negara.  Isu ini berkaitan dengan penghayatan nilaimurni dan pengamalan hukum syariah secara individu dan penegakan , penyuburan dan penguatkuasaannya dari yang berwajib melalui peraturan dan undang-undang. Isu bagaimana untuk mencapai, menyubur dan mempertahankan agama ini boleh dipanjang dan dibahaskan, terutama dari segi langkah penyuburannya, halangan dan  masaalah yang dihadapi.

5.4 Maqasid assyar’iyah dan matlamat dakwah tidak jauh berbeda. Ini kerana matlamat dakwah agama Allah ini adalah untuk memberi tunjuk panduan dan rahmat keseluruh alam. Ini memberi erti kepentingan dakwah untuk menyebarluaskan pemahaman dan penghayatan Islam itu sendiri dan menhapuskan halangannya. Dakwah menegakkan akidah tauhid mesti diterus dan diperjuangkan mengatasi maqasid yang lainnya.Kerana itu dalam jihad maka nyawa, jiwa, harta benda sudah tidak prioriti lagi. Ini kerana pengorbanan jiwa dan harta semasa jihad ini memberi erti yang besar dan menaikkan tahap atau maqam kedekatan seorang hamba dengan Rabnya. Halangan dakwah adalah merupakan fitnah yang mesti dihapuskan supaya hak setiap orang untuk berakidah itu tidak terhalang atau  dihalang oleh mana mana pihak atau kuasa, supaya nantinya tidak ada alasan uzur seorang hamba di hadapan Rabnya untuk tidak memilih akidah yang benar ini lantaran tidak sampai dakwah kepadanya.

6. MENJAGA JIWA

6.1 Menjaga jiwa bererti menghargai dan hak kepada insan untuk hidup. Memenuhi keperluannya dan mengelak dari memudharatnya apalagi membunuhnya tanpa sebab kecuali yang dibenarkan syariat seperti ketika jihad (perang ), mempertahankan diri ketika diceroboh dan bunuh balas mengikut hudud. Sebarang amalan dan perlakuan yang merosakkan jiwa perlu dihindari sebaiknya samaada dari segi makan minum, kegiatan harian alam pekerjaan, rekreasi sukan dan seumpamanya.

7. MENJAGA AKAL

7.1 Matlamat penjagaan akal adalah memelihara dan menyuburnya secara fizikal maupun metafizik, cara zahir maupun ghaib. Ini kerana akal mempunyai  fungsi yang sangat besar yang terkait dengan taklif tanggungjawab beragama, hingga ia menjadi satu syarat taklif tersebut. Akal berkaitan dengan proses pematangan dan pembelajaran serta pendidikan.  Ia berkait dengan intelek dan perasaan emosi dan rasa hati yang menentukan sifat, sikap dan perangai tabiat serta budi pekerti sesaorang. Secara fizikalnya, penggunaan makanan minuman yang halal dan berkhasiat bererti memenuhi tuntutan ini dan sebaliknya makanan minuman (termasuk hisapan, hidu, suntikan dn lainnya) yang memberi kesan negetif, dilarang dengan membawa hukum makruh hingga kepada haram.

7.2 Begitu juga penggunaan bahan pembelajaran, pendidikan dan bahan maklumat yang masuk kedalam alam akal fikiran melalui berbagai pancaindera. Ada yang wajib dipelajari, tentunya tentang ilmu berkaitan dengan agama, akidah, keimanan dan kefahaman syariat dan yang sunat (galakan dan tambahan) ada yang harus, makruh dan haram bergantung kepada kesannya. Kalau bahan itu positif dalam penjagaan dan penyuburan akal maka ia tertakluk kepada hukum wajib dan sunat, sementara bahan yang meninggalkan kesan yang negetif membawa kepada hukum makruh hingga kepada haram.

7.3 Untuk menentukan hal ini, memerlukan ilmu dan panduan tentang apakah bahan yang wajib dan priority untuk dipelajari dan urutannya hingga kefahaman tentang bahan bahan terlarang. Ada berbentuk pilihan sendiri, ada yang diberi melalui pendidikan formal dan ada yang tidak formal melalui media eletronik dan sebagainya. Sejauhmanakah langkah penyuburan dilaksanakan dan langkah kawalan dan pencegahan dilakukan oleh semua pihak khususnya oleh yang berwajib melalui penguatkuasaan undang undang dan peraturan. Janganlah matlamat kebebasan umum disalahgunakan hingga bahan bahan terlarang yang memberi kesan negatif kepada akal dan pemikiran tidak  dikawal. Umpamanya hukuman kepada pemabuk arak, tagihan dadah memang ada matlamat pengawalan dan pendidikan, namun hukuman pendidikan dan pencegahan juga perlu dilaksanakan kepada pihak lain yang terlibat seperti pengilang, pengedar dan lainnya.

8. MENJAGA KETURUNAN

8.1 Penjagaan keturunan selain dari ia adalah satu naluri tabie manusia, ia juga perlu langkah pendidikan dan penjagaan. Ini kerana manusia yang dibekal dengan nafsu selalu tidak menurut nilai etika agama tetapi selalu terdorong menurut nafsu shahwat kebinatangan. Bahkan kadang kadang  lebih teruk dari perangai binatang dalam kesesatan dan penyelewengannya.

8.2 Institusi keluarga adalah satu tabie. Bahkan ia diperkukuhkan dengan panduan dan pelaksanaan hudud perundangan syariah. Di sana ada unsur galakan untuk penyuburan institusi ini dan ada hudud, larangan dan sempadan bagi menjaga keharmonian dan nilai penererusan keturunan yang sihat, kuat, dan soleh. Sebarang budaya yang menyerang institusi keluarga ini harus dihalang dan dihapuskan melalui berbagai cara pendidikan, undang undang dan penguatkuasaan dan hukuman sementara budaya keluarga yang sihat perlu disubur dan diketengahkan.

9. MENJAGA HARTA

9.1 Menjaga harta bererti mengambil faedah darinya secara sah, secara beretika dan menggunakannya secara yang baik pula demi mencapai maslahah yang baik. Syariat Islam memberi panduan  supaya manusia mengakui segala harta ini hakikatnya adalah milik Allah berasaskan fahaman bahawa segala makhuk dan alam ini ciptaan dan milik Allah. Peraturan hak milik individu, entiti business dan milik Negara semuanya bertujuan untuk menghargai dan mengatur pemilikan, penggunaan, pengagihan dan pengawalan harta . Matlamatnya supaya manusia dapat hidup dalam sejahtera, dimana ada hak untuk berusaha dan bekerja, ada makanan dan lain lain keperluan asas kehidupan melalui pengurusan  dan pengagihan secara yang bijaksana dan adil.

9.2 Matlamat pembangunan mapan, seimbang dan pertumbuhan tentu dapat dicapai sekiranya dirancang dan dilaksanakan secara syar’I denganmatlamat memakmurkan alam  ini. Tentunya dalam amalan perlu setiap individu, anggota masyarakat, pengawal penyelia dan pemerintah mempunyai panduan etika yang benar seperti adil, ihsan, tidak tamak, tolong menolong dan bekerjasama dan tidak terjerumus dalam perlakuan mumbazir, penipuan, penindasan dan mensia-siakan potensi dan manfaat harta tersebut. Pengurus dan pentadbir harta haruslah bijak dan adil dan tidak safih atau bodoh samaada berupa harta individu, syarikat maupun negara.

Berilmu atau tafaqquhlah dahulu sebelum mengurus atau memerintah (pesan  khalifah Umar)

10. MENJAGA MURUAH, MARWAH

Penjagaan muruah atau marwah ini berkaitan dengan hak sesaorang individu dalam masyarakat. Umpamanya perbuatan fitnah, ghibah, menghasut, memburuk dan menjatuhkan imej dan nama baik sesaorang adalah ditegah. Jika  seorang itu baik dan benar tidak patut dikatakan pendusta kerana ia membawa unsur fitnah, ghibah dan menyebabkan berlakunya perselisihan, pertengkaran, perkelahian bahkan pergaduhan yang membawa kemusnahan jiwa. Cercaan dan membuka aib sesaorang hanya dibenarkan jika mempunyai matlamat yang khusus  umpamanya bagi mengelak kerosakan pada orang lain yang mungkin tertipu atau  terpedaya  ketika membuat keputusan samaada dalam kegiatan muamalah, bahkanjuga dalam urusan politik. Begitu juga dibenarkan ketika menegakkan hujah tuntutan dan  tuduhan di mahkamah. Semua media perlu dididik dan diawasi atau dikawalselia melalui berbagai cara dan perundangan bagi mencapai matlamat ini.  Orang beriman tentunya memahami keburukan dan dosa fitnah dan ghibah yang akan memakan bekalan pahala kebaikannya yang boleh membawa kepada muflis di akhirat kelak.

11. MENJAGA KEBEBASAN, KEADILAN DAN KEAMANAN

11.1 Semua bentuk hukuman, hudud peraturan dan perundangan yang disyariatkan mengandungi hikmah, tujuan dan matlamat tersendiri. Antaranya mendidik pelaku atau pesalah supaya bertaubat dan membaiki keadaannya, menghalang kejahatannya dari merebak dan menceroboh hak orang lain, sebagai iktibar kepada orang lain untuk mengelakkan dan menjauhi amalan tersebut dan tentunya sebagai bukti pengabdian diri kepada pemberi syariat iaitu Allah SWT.

11.2 Ungkapan hak asasi manusia selalu menimbulkan banyak persoalan dan perbincangan. Apa itu hak asasi, siapa yang menetapnya, siapa pula yang akan mempertahankannya dan bagaimana. Siapakah yang akan menuntut hak ini , siapa yang akan memberinya dan siapa yang akan mengaturnya. Telah berlalu berbagai pertemuan dan perjanjian ditandatangani oleh berbagai pertubuhan dan negara bagi memperjuangkan hak asasi ini. Antara yang selalu disebut sebut sebagai hak asasi adalah kebebasan. Kebebasan untuk hidup, kebebasan berharta dan berusaha, kebebasan membuat keputusan  peribadi, kebebasan bersuara, kebebasan memilih cara atau stail hidup dan kebebasan beragama. Tentunya Islam mempunyai pandangan tersendiri dalam hal kebebasan ini.

11.3 Secara umumnya Islam adalah agama yang berusaha membebaskan manusia dari perhambaan sesama manusia dan meletakkan kepatuhan dan perhambaan hanya kepada Allah. Penentuan hukum atau hudud, batasan dan larangan yang disyariatkan adalah untuk mancapai matlamat pembebasan manusia dari kongkongan perhambaan termasuk kepada nafsunya sendiri. Sekatan dalam pergaulan seks bebas, umpamanya adalah bertujuan supaya manusia bebas dari kemusnahan penyakit. Amalan zakat, sadaqah, hibah dan lain lain kaedah dalam urusan muamalah adalah supaya manusia mencapai kebebasan berekonomi, bebas dari kefakiran. Matlamat kebebasan yang diperjuangkan adalah supaya manusia bebas dari kemunduran, kefakiran, kejahilan, penindasan dan kezaliman.

11.4 Begitu juga dalam hal keadilan. Keyakinan kita Allah adalah Adil dan hanya syariat Islam sahaja yang adil atau lebih adil dari peraturan yang dibuat oleh tangan manusia. Kewajipan kita adalah untuk memahami hakikat keadilan ini dan perlu menerimanya walaupun akal rasional belum menemuinya. Status keadilan yang telah jelas dan nyata perlu ditegakkan dalam semua hal, dalam semua kes mahkamah, untuk semua pihak tanpa kecuali. Tidak ada hak istimewa atau perlindungan kesalahan dalam hal hudud , qisas dan ‘iqab. Tidak melaksanakan dan menegakkan hukum syariah adalah satu kesalahan, maksiat, kebodohan, kezaliman dan boleh jatuh pada kekufuran dan ingkar. Maslahah ammah jikapun ditemui melalui usaha ijtihadiah ilmuan fuqaha’ dan mufti harus tidak melangkah keutamaan nas yang qat’i dan saheh .

12. HAMBATAN, MASALAH DAN HALANGAN

12.1 Terdapat banyak hambatan, masalah dan halangan dalam mencapai maqasid asyar’iyah ini. Pencapaiannya berbeda menurut tempat dan keadaannya. Ada beberapa kaedah, manhaj dan system yang diperkenal dan diamalkan dalam sesuatu masyarakat dan Negara . Umpamanya dalam system politik terdapat system demokrasi, otokrasi, beraja, republic termasuk sistem atas nama Islam. Apakah sistem sistem tersebut dapat mencapai maqasid yang dituju khususnya mencapai maqasid islamiah dan sejauh manakah pencapaiannya. Di mana kelebihan dan kekurangannya dan apakah bentuk sistem yang islamik yang ideal dan unggul bagi mencapai maqasid di atas.

12.2 Umpamanya sistem demokrasi alabarat adalah berasaskan material untuk manfaat kebendaan. Kuasa adalah dari rakyat (rakyat memilih pemimpin dan memberi kuasa kepada mereka), Untuk rakyat (dari segi munafaatnya) kerana rakyat. Pembentukan undang undang hak rakyat. Secara perbandingan ringkas, sistem khalifah atau pemerintahan Islam adalah untuk menguatkuasakan hukum Allah sebab menentukan syariat adalah hak Allah bukan manusia atau ahli parlimen. Hak rakyat adalah memilih pemimpin atau khalifah, ketua Negara yang mempunyai kualiti bertaqwa yang paling tinggi, berketerampilan, lelaki , sihat dan sempurna pancaindera dan lain lain syarat. Pemilihan hendaklah dibuat oleh orang yang layak, sebaik baiknya ahlul halli wal’aqdi satu kelumpuk orang yang bijaksana. Tujuannya bukan hanya untuk rakyat total, tetapi ada lah untuk memenuhi hak Allah di samping menjaga maslahah dan kebajikan dan keadilan untuk semua rakyat.

12.3 Apabila sistem pemerintahan berasaskan demokrasi ala barat, maka pengatur dan pengamal sistem inilah yang akan menentu dan mengawal sistem  lain dalam kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, hubungan luar, keselamatan, pertahanan dan sebagainya. Andai kata kesemua atau majoriti mereka yang dipilih atau dilantik dalam parlimen mempunyai ilmu dan wawasan Islam yang benar dan baik maka mungkin dapat diharapkan mereka akan membuat keputusan keputusan yang Islamik demi mengharap redha Ilahi. Namun begitu jika sebaliknya yang terpilih adalah mereka yang tidak menghayati maqasid syar’iyah ini apa lagi jika ada yang  membencidan memusuhi Islam, maka natijahnya tentu tidak menjamin maqasid ini.

13. POTENSI YANG ADA DAN PEMBAIKAN

13.1 Satu persoalan penting yang terus dibincang dan dipolemikkan adalah apakan sikap yang benar terhadap system ini. Apakah jika system itu ada kekurangannya maka semuanya ditolak, dilakukan pembaikotan, ber’uzlah saja atau masih ada potensi untuk menyelamatkannya dengan melakukan pembaikan hingga mencapai matlamat yang diharapkan.

13.2 Mungkin mereka yang mendokong sistem ini menggunakan kaedah terpaksa bagi mengelak dari kemudharatan yang lebih besar (akhafuddararain) dan mencapai maslahah ammah bagi kepentingan ramai. Satu persoalan lagi adalah dari segi keyakinan yang terkait dengan keimanan itu sendiri. Dari segi keyakinan, apakah kita yakin sistem ini adalah yang terbaik, atau lebih baik dari yangpernah  ditawar oleh Islam. Atau penerimaan kita dalam keadaan tidak redha tetapi terpaksa untuk sementara waktu bagi mencapai halatuju yang lebih Islamik. Sikap dan pandangan ini mungin bersifat individu dan mungkin juga secara kelompok atau  parti. Kadang kadang dalam kelumpok atau parti yang sama pun mempunyai perbedaan fikrah, matlamat, vision dan perjuangan. Begitu juga kadang kadang demi mengharapkan sokongan terbanyak, undi majoriti maka matlamat maqasidussyar’iyah dipinggirkan atau terpinggir atas berbagai alasan. Mungkin saja kaedah taqiyah diamalkan, menzahirkan sesuatu dan menyembunyikan yang sebenarnya.

13.3 Kalau kita kembali kepada matlamat dakwah, Allah tidak bertanya kenapa kita gagal mencapai hasil dakwah atau membawa orang lain kepada Islam, tetapi yang ditanya apakah kita telah berusaha, berdakwah secara benar, mengikut manhajnya rasulullah SAW supaya nanti kita dapat meminta ‘uzur dari kelemahan kita dari Allah SWT. Kalau kita positif bahawa sistem dan keadaan yang ada ini boleh dibaiki, maka kita haruslah mempunyai perancangan secara jelas dan syar’i  kerana untuk mencapai sesuatu yang baik mestilah dengan cara yang sah, benar dan yang diredai Allah.

WALLAHU ‘ALAM , WASSALAM

Isemaail Basri (isemaail@yahoo.com) 1.12.2010

*Bahan usrah bulan Disember 2010

Usrah Bulanan MUAFAKAT – Disember 2010

Usrah bulanan MUAFAKAT akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 7 Disember 2010 (Selasa) – mula dengan solat maghrib bersama

Tajuk: Maqasid Syar’iyah dan pelaksanaannya (sila cetak dan baca dahulu serta bahawa naskah masing-masing)

Sila bawa naskah Al-Quran & terjemahan masing-masing.

Tempat: Kediaman Sdr. Haji Mohd Yunus Aminuddin

Alamat kediaman: 21, Lot 2191, Jalan Bahagia, Kg. Teras Jernang, 43650 Bangi

Panduan peta: klik di sini