Pemikiran Saintifik Dan Pembangunan Masyarakat Islam Di Malaysia

Pemikiran Saintifik Dan Pembangunan Masyarakat Islam Di Malaysia


Profesor Emeritus Dr. Osman Bakar

Presiden MUAFAKAT

(dibentangkan di Seminar Isu Semasa Tamadun Ummah – Siswazah Tahun Akhir)


Apakah yang dimaksudkan dengan “pemikiran”?

 • pemikiran sebagai sifat manusia: manusia sebagai makhluk berfikir
 • pemikiran yang benar dan pemikiran yang palsu: ilmu mantik (logik) sebagai seni berfikir yang memastikan pemikiran berada pada landasan yang betul.
 • Matlamat pemikiran: untuk menghasilkan ilmu dan kebenaran; mengenali kepalsuan

Jenis-jenis pemikiran

 • Pemikiran waras (rasional) dan pemikiran tidak waras (tak rasional)
 • Pemikiran logik dan pemikiran tak logik
 • Pemikiran analisis dan pemikiran sintesis
 • Pemikiran holistik dan bersepadu dan pemikiran berkotak-katik

Apakah yang dimaksudkan dengan ‘pemikiran saintifik’?

 • makna am dan makna khas: bermakna “ilmiah” tanpa mengira bidang pengajian; bermakna pemikiran yang mempunyai ciri-ciri tertentu tetapi ditujukan khusus kepada bidang ilmu sains (pengajian alam tabii)
 • tamadun Islam sebagai tamadun yang mengasaskan pemikiran saintifik

Hubungan antara pemikiran saintifik dan pemikiran keagamaan

 • keharmonian hubungan dalam tamadun Islam
 • pertarungan dan konflik dalam tamadun Barat: sains terpaksa dipisahkan daripada agama
 • masalah di dunia Barat diwariskan kepada dunia Islam (termasuk Malaysia) menerusi dasar-dasar kaum penjajah: masalah berterusan hingga ke hari ini
 • keharmonian antara sains dan agama dalam perspektif Islam perlu dihidupkan semula menerusi pendidikan

Erti pembangunan

 • mempunyai pertalian rapat dengan pandangan semesta (world-view) dan konsep manusia: lain pandangan semesta dan konsep manusia lain konsep dan falsafah pembangunan
 • pembangunan fizikal atau kebendaan; pembangunan kemanusiaan
 • dua pengertian pembangunan kemanusiaan (human development) yang difahami dewasa ini: yang melibatkan kerohanian dan yang tidak melibatkan kerohanian
 • pembangunan yang terbaik: bersifat holistik dan bersepadu; meliputi dimensi kebendaan, dimensi kerohanian, dimensi keintelektualan, dimensi akhlak (ethics, morality), dimensi kemasyarakatan

Peranan agama dalam pembangunan masyarakat Islam di Malaysia

 • agama sebagai asas kepercayaan, pegangan hidup dan sumber nilai orang-orang Melayu-Islam sejak berkurun-kurun lamanya: Islam dilihat sebagai agama dan juga peradaban
 • peranan agama dipinggirkan di zaman penjajahan Barat
 • peranan asal agama Islam dan maruah agama dipulihkan secara beransur-ansur selepas negara merdeka
 • pembangunan material atau kebendaan seiring dengan pembangunan kemanusiaan
 • perkembangan pendidikan Islam dan pembangunan institusi-institusi Islam: peribadatan, perundangan dan kehakiman, kebajikan, ekonomi dan kewangan, pendidikan

Peranan sains dan pemikiran saintifik dalam pembangunan masyarakat Islam

 • sains Islam di zaman pra penjajahan
 • sains Islam di zaman penjajahan
 • pengenalan sains moden kepada masyarakat Islam di zaman penjajahan
 • perkembangan pesat sains dan teknologi moden di Malaysia sejak kemerdekaan
 • kelemahan masyarakat Islam dalam bidang sains dan langkah-langkah kerajaan untuk mengatasinya
 • Islam sebagai faktor penting dalam memajukan masyarakat Islam dalam sains: penekanan yang berbeza-beza oleh lima Perdana Menteri sejak merdeka
 • sumbangan gerakan islamisasi ilmu sejak dekad 1970an

Kejayaan yang telah dicapai

 • bilangan ahli sains dan teknologi Muslim yang kian bertambah
 • kepimpinan Muslim dalam bidang S&T: kemajuan institusi-institusi saintifik
 • aplikasi atau penggunasuaian sains dalam berbagai-bagai lapangan kehidupan negara: pertanian, perindustrian, kemajuan ekonomi
 • sumbangan kepada bidang pemikiran secara umum: cara berfikir yang lebih baik dan sistematis, lebih cocok dengan kehidupan semasa
 • pada keseluruhannya, masyarakat Islam di Malaysia jauh lebih maju daripada kebanyakan masyarakat Islam di negara-negara lain dalam bidang sains

Masalah dan cabaran yang sedang dihadapi

 • masyarakat Islam masih ketinggalan berbanding dengan masyarakat bukan Islam di Malaysia dan masyarakat bukan Islam di negara-negara maju dalam bidang sains
 • potensi Islam sebagai penggerak dan pemankin kemajuan S&T umat tidak dimanfaatkan setinggi yang mungkin: ke arah melahirkan sains dan budaya sains yang kreatif dan seimbang
 • pemikiran saintifik dalam ertikata yang sebenar belum mencapai tahap ketamadunan: pemasyarakatan sains; pembudayaan sains; penghayatan peranan sains yang sebenar; orientasi penyelesaian masalah manusia

Cara-cara untuk mengatasinya

 • pendidikan sains perlu dipertingkatkan
 • peranan Islam dalam pendidikan sains, aktiviti dan penyelidikan saintifik, dan aplikasinya perlu dimantapkan
 • pengeluaran ahli-ahli Sains dan Teknologi Muslim perlu dilipatgandakan khususnya dalam bidang-bidang di mana kaum Muslimin jauh ketinggalan berbanding dengan kaum-kaum lain
 • ahli-ahli Sains dan Teknologi S&T Muslim di Malaysia perlu berganding bahu dengan rakan-rakan dari profesion yang sama di negara-negara Islam yang lain
 • pihak berwajib perlu terus memberi galakan, kemudahan kepada masyarakat Islam bagi memastikan pengelibatan mereka dalam memajukan sains bagi kepentingan umat terus berkembang pesat

Masa depan: Antara harapan dan kenyataan

 • Islam hendaklah terus menjadi pegangan hidup majoriti rakyat negara ini dan menjadi sumber inspirasi dan nilai bagi pembangunan masyarakat dan negara
 • perspektif Islam tentang sains dan pembangunan hendaklah dimakmurkan
 • kerjasama masyarakat Islam di Malaysia dengan masyarakat Islam di negara-negara lain hendaklah dipertingkatkan
 • meskipun ada banyak cabaran dan rintangan masyarakat Islam di Malaysia mampu untuk terus maju dalam bidang sains di samping menggunakannya untuk pembangunan secara yang sihat, adil, dan seimbang

Advertisements

1 comment so far

 1. […] : Pemikiran Saintifik dan Pembangunan Msyarakat Islam DI Malaysia – [klik untuk […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: