Seminar Isu Semasa Tamadun Ummah – Siswazah Tahun Akhir

SEMINAR ISU-ISU SEMASA TAMADUN UMMAH

(SIAWAZAH TAHUN AKHIR)

& BENGKEL LATIHAN MENGAJAR

____________________________________________________________________________

Anjuran bersama

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Pendidikan Islam dan Akademi Pengajian Islam (API) University Malaya dan Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia (MUAFAKAT)


28 Mac 2008M / 30 Rabiulawal 1430H (Sabtu)

Bertempat di Dewan Kuliah Utama,

Akademi Pengajian Islam, University Malaya


07.45 pg – 08.00 pg Pendaftaran peserta.

08.00 pg – 09.00 pg : Majlis perasmian.

Ucapan Aluan.

Oleh: Hasbullah Haji Mohamed.

Pengarah Bengkel.

Ucapan

Oleh: Y.Bhg Prof Madya Dr. Shamsiah Mohamad

Penyelaras Program Pendidikan Islam

Ucapan perasmian

Oleh: Y.Bhg Prof. Emeritus Dato’ Dr. Osman Bakar

Presiden, Pertubuhan Muafakat Sejahtera Malaysia

(MUAFAKAT)

Penyampaian Cenderamata:

09.00 pg – 09.15 pg Rehat / Minum pagi

09.15 pg- 11.00 pg Ceramah I

Tajuk : Menangani Cabaran Melahirkan Graduan Rabbani Era Globalisasi

Oleh : Y.Bhg Prof Dr. Sidek Baba

Profesor Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

11.00 pg- 11.15 pg Rehat

11.15 pg- 12.30 tghr Ceramah II

Tajuk : Pemikiran Saintifik dan Pembangunan Msyarakat Islam Di Malaysia – [klik untuk artikelnya]

Oleh: Y.Bhg Prof Emeritus Dato’ Dr. Osman Bakar

Presiden, Pertubuhan Muafakat Sejahtera Malaysia

(MUAFAKAT)


No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: