Tajuk-tajuk Usrah Sesi 2009/1430

Berikut adalah tajuk-tajuk usrah mengikut tarikh-tarikh yang disusun untuk tahun 2009/1430

6-Jan-09
Tajuk: Kekuatan Ruhaniyyah Dalam Kegiatan Dakwah Islamiyyah
Pembentang: Sdr. Ismail Mina Ahmad, Ahli JPP Muafakat

3-Feb-09
Tajuk: Dakwah Islamiyyah Sebagai Madrasah Pembinaan Intelektual Serta Kepentingannya Dalam Jama’ah Islamiyyah
Pembentang: Prof. Emeritus Osman Bakar, Presiden Muafakat

3-Mac-09
Tajuk: Pemikiran Falsafah Pasca Modenisme: Kesan Kepada Islam
Pembentang: Prof. Md. Saleh Yaapar

7-Apr-09
Tajuk: Doktrin Asha’irah Dalam Perspektif Pembinaan Ummah Islamiyyah
Pembentang: Ustaz Muhammad Uthman El-Muhammady

5-Mei-09
Tajuk: Antara Ketokohan Individu Dan Keunggulan Keinstitusian
Pembentang: Prof. Sidek Baba

2-Jun-09
Tajuk: Konsep Ummah Dan Cabaran Ideologi Universalisme
Pembentang: Prof. Emeritus Osman Bakar, Presiden Muafakat

7-Jul-09
Tajuk: Kebudyaan: Erti, Ciri, Kedudukan Dan Kepentingannya Dalam Hayat Islami
Pembentang: Dr. Mohd Nor Nawawi, Naib Presiden Muafakat

4-Aug-09
Tajuk: Diabolisme: Kesan Kepada Umat Dan Penyelesaiannya Menurut Islam
Pembentang: Sdr. Ismail Mina Ahmad, Ahli JPP Muafakat

6-Okt-09
Tajuk: Masa Depan Politik Pelbagai Agama Dan Etnik Di Malaysia Dan Implikasinya Kepada Islam: Peranan Jama’ah Islamiyyah
Pembentang: Prof. Mohamad Abu Bakar

3-Nov-09
Tajuk: ABIM: Antara Kesinambungan Dan Perubahan
Pembentang: Sdr. Yusri Mohamad, Presiden ABIM

1-Dis-09
Tajuk: Pembinaan Ummah: Gerakan Dakwah Satu Paradoks?
Pembentang: Sdr. A. Karim Omar, SUA Muafakat

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: