Penguasaan Ilmu Dalam Era Globalisasi

Catatan nota yang dibentangkan pada Seminar Isu-Isu Semasa Tamadun Umat 7 Feb 2009 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya


Penguasaan Ilmu Dalam Era Globalisasi

Osman Bakar, PhD

Profesor Emeritus Falsafah Sains, UM
Timbalan Ketua Eksekutif, IAIS
Presiden MUAFAKAT

1.Isu-Isu Utama Untuk Dibincangkan

1.1.Era Globalisasi

1.1.1.Mengenalpasti cabaran-cabaran globalisasi terhadap umat Islam

1.2.Penguasaan Ilmu

1.2.1.Ilmu apa yang diperlukan oleh umat Islam zaman ini?

1.3.Peranan Para Ilmuwan di IPTA/IPTS

1.3.1.Bagaimana para ilmuwan Muslim dapat memajukan ilmu pengetahuan umat dan menyegarkan budaya ilmunya

2.Era Globalisasi & Cabaran-Cabarannya

2.1.Makna globalisasi

2.1.1.Globalisasi ialah suatu himpunan proses pengaliran global berbagai-bagai jenis objek yang melibatkan pelbagai bidang aktiviti manusia.

2.1.2.Objek yang diglobalisasikan boleh jadi fizikal atau bukan fizikal. Boleh jadi ia dalam bentuk maklumat, ide, nilai, institusi, atau sistem.

2.1.3.Himpunan proses pengaliran global ini dan bidang aktiviti manusia yang terlibat kian kait mengait, saling bergantung dan kompleks sifatnya.

2.2.Dimensi-dimensi globalisasi

2.2.1.globalisasi ekonomi

2.2.2.globalisasi politik

2.2.3.globalisasi kebudayaan dan keagamaan

2.2.4.globalisasi keilmuan

2.2.5.globalisasi demografi

2.3.Tiga (3) era (gelombang) globalisasi

2.3.1.gelombang pertama: era Islam (kurun ke-9M hingga kurun ke-16)

2.3.2.gelombang kedua: era kuasa-kuasa penjajah Eropah (kurun ke-16 hingga Perang Dunia Kedua)

2.3.3.gelombang ketiga: era dominasi Amerika (pasca Perang Dunia Kedua/pasca kolonial)

2.4.Cabaran globalisasi gelombang ke-3

2.4.1.Dampak kebaikan

2.4.1.1.peranan pelaburan asing dalam mewujudkan pekerjaan

2.4.1.2.peningkatan mobiliti sosial

2.4.1.3.peluang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan

2.4.1.4.komunikasi yang lebih mudah dan murah

2.4.1.5.peluang yang lebih luas untuk manusia daripada berbagai kumpulan etnik dan agama berinteraksi

2.4.1.6.penonjolan ide-ide dan amalan pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam, peraturan undang-undang, dan hak-hak asasi manusia

2.4.1.7.hak-hak asasi kaum wanita

2.4.2.Dampak keburukan

2.4.2.1.kualiti alam sekitar yang semakin merosot

2.4.2.2.pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar

2.4.2.3.pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin

2.4.2.4.modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan

2.4.2.5.pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatan yang semakin melebar

2.4.2.6.penyebaran budaya kepenggunaan (consumerism) yang bertentangan dengan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni

2.4.2.7.pembentukan budaya global yang seragam (homogen) menerusiperanan perbadanan transnasional dan media komunikasi global

2.4.2.8.penyebaran budaya pop Amerika

2.4.2.9.kecenderungan IPT untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknikal dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan

2.4.2.10.pembanjiran maklumat yang tidak berguna

2.4.2.11.dunia Barat memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia

2.4.2.12.pengantarabangsaan penyakit

2.4.2.13.pengantarabangsaan jenayah

3.Penguasaan Ilmu

3.1.Islam sebagai agama ilmu pengetahuan

3.2.Cabaran keilmuan adalah cabaran terbesar terhadap Islam

3.3.Cabaran keilmuan adalah cabaran setiap zaman

3.4.Perlu dikenalpasti ilmu yang diperlukan oleh umat Islam bagi menghadapi cabaran-cabaran yang tersenarai di atas

4.Peranan Para Ilmuwan IPT

4.1.Memahami perspektif Islam tentang ilmu

4.2.Mendalami pengetahuan tentang sejarah pemikiran Islam

4.3.Memahami tamadun moden dan buruk baiknya

4.4.Menguasai bidang pengkhususan masing-masing

4.5.Memahami dan mendalami epistemologi Islam

4.6.Mengaitkan bidang pengkhususan masing-masing dengan epistemologi Islam

4.7.Memahami dampak baik dan dampak buruk globalisasi

4.8.Berikhtiar untuk menangani cabaran-cabaran globalisasi seperti yang tersenarai

4.9.Membantu mewujudkan jaringan ilmuwan Muslim di tanah air dan di peringkat antarabangsa

1 comment so far

  1. […] Penguasaan Ilmu Dalam Menghadapi Era Globalisasi […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: